Onze algemene voorwaarden

Zo laagdrempelig en leesbaar mogelijk

Wij doen er alles aan om de applicaties van Bedrijf zo goed mogelijk aan te sluiten op uw wensen. Wij vinden het dan ook belangrijk om de algemene voorwaarden van onze applicaties zo laagdrempelig en begrijp baar mogelijk voor iedereen te maken. De volgende algemene voorwaarden zijn voor toepassing voor al onze klanten.

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle applicaties van Bedrijf.
   2. Door gebruik te maken van onze applicaties gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Besluit u om niet akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden is het niet toegestaan om gebruik te maken van onze diensten.
   3. Dit is een overeenkomst tussen u, onze klant en Bedrijf of één van de aansluitende handelsnamen van Bedrijf
   4. Let wel: wij bieden geen garanties voor onze diensten. Deze overeenkomst beperkt ook onze aansprakelijkheid

Wie zijn wij

De diensten en applicaties worden geleverd door Bedrijf, geregistreerd onder nummer 72133422 bij de Kamer van Koophandel.

Ons geregistreerd adres is:

Adresgegevens

U kunt ons bereiken via info@maaltijdhulp.nl

Onze berichten

   1. Wij gebruiken het e-mailadres dat u bij het aanmaken van een account heeft opgegeven om u functionele informatie te sturen over onze diensten.
   2. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van uw informatie bij het registreren.

Toegang tot onze diensten

   1. De toegang tot onze abonnementsdiensten is op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor deze diensten op enig willekeurig moment te wijzigen of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook onze diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. We streven ernaar om alle abonnees tijdig te berichten over belangrijke wijzigingen.
   2. De toegang tot onze openbare website met beschikbaar gestelde informatie is vrij toegankelijk voor iedere willekeurige bezoeker via de beschikbaar gestelde URL.
   3. Bedrijf biedt alleen ondersteuning via e-mail.

Onze privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Gebruik van de diensten

   1. U gaat ermee akkoord onze dienst alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals toegestaan volgens de wetgeving, regelgeving, algemene voorwaarden of geaccepteerde praktijken.
   2. Bedrijf is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het materiaal gepubliceerd door Bedrijf.
   3. U bent zelfverantwoordelijk voor de geldigheid, juistheid en nauwkeurigheid van de gepubliceerde informatie via een kanaal van Bedrijf.

De gebruikersregels

   1. De gebruiker dient zich te gedragen, zoals van een goede gebruiker verwacht mag worden.
   2. Het is niet toegestaan onze service te gebruiken op een manier die schade aan de dienst veroorzaakt of kan veroorzaken.
   3. Het is niet toegestaan op ongepaste, onjuiste of ongeoorloofde wijze de dienst te wijzigen, aan te passen of om te leiden, of om schade, storing, of aantasting van de dienst te veroorzaken.
   4. Het is niet toegestaan om spyware of computervirus(sen) via de dienst te verspreiden.
   5. Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te raadplagen en op te slaan, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots.
   6. Bedrijf kan altijd de dienst beperken, blokkeren of beëindigen als u zich niet aan de algemene voorwaarden houdt.

Het abonnement

   1. Indien u kiest voor onze dienst, kiest u voor een betaald maandelijks abonnement. U kunt deze betaling alleen voldoen via één van de aangegeven betaalmethodes.
   2. Het betaalde abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het abonnement annuleert.
   3. Wanneer u uw betaling of abonnement annuleert worden de diensten per direct gestopt.

De aansprakelijkheid

   1. Bedrijf draagt geen verantwoordelijkheid voor de legaliteit van het gebruik van de door gebruikers geüploade afbeeldingen of andere content. Als u zonder toestemming andermans werk publiceert riskeert u aansprakelijkheid voor schending van auteursrecht.
   2. Bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele juridische gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de dienst door gebruikers.
   3. Indien Bedrijf wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot de waarde van de abonnementskosten met een maximum van zes maanden.
   4. In geval van aansprakelijkheid is Bedrijf alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade.
   5. Bedrijf is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
   6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of- uitsluitingen in deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolgd is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bedrijf of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

Snel een maaltijdservice vinden…

Wilt u eenvoudig, snel en vrijblijvend een advies ontvangen? Laat dan uw gegevens achter en de meest geschikte maaltijdservice belt u op!