Privacyverklaring

Hoe verwerken wij uw gegevens

Wij doen er alles aan om uw privégegevens ook echt privé te houden. U wilt natuurlijk niet dat iemand die geen gegevens hoeft te verwerken, uw gegevens kan inzien. Wij vertellen u op deze pagina wat wij voor gegevens verzamelen en wat wij allemaal doen om deze gegevens te beschermen. Wel zo transparant.

Deze omschrijving is van toepassing op de website van Maaltijdhulp. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de privégegevens, zoals staat beschreven in deze omschrijving.

Verwijder mijn gegevens

Wilt u niet verder lezen en gelijk een aanvraag doen om uw gegevens te verwijderen? Jammer, maar dat kan zeker. Dat kunt u via het onderstaande formulier aanvragen.

Welke privégegevens verwerken wij

Wij verwerken op ons platform een aantal privégegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze om wat voor reden dan ook aan ons verstrekt. Wij moeten u dan ook vertellen welke ‘juridische grond’ wij hebben om uw gegevens te gebruiken. 

De gegevens die wij gebruiken zijn nodig om u een optimale dienstverlening te geven, maar toch probeer ik u het zo uitgebreid mogelijk uit te leggen.

Mijn naam is Maaltijdhulp. Wat is uw naam?

Als u handelt voor een bedrijf, vinden wij het fijn om te weten welk bedrijf.

Dit zetten wij op de factuur. 

Is er iets aan de hand, dan bellen wij u even. 

Uw e-mailadres gebruikt u om in te loggen. Ook krijgt u weleens een mail gestuurd. Gelukkig geen nieuwsbrief als u uzelf niet heeft aangemeld. 

Als u een bestelling doet, zal onze betaalprovider uw bankrekeningnummer verwerken.

Welke bijzonder gevoelige privégegevens verwerken wij

Wij hebben niet de intentie om privégegevens te verzamelen van bezoekers die onder de 16 jaar zijn. Wij verzamelen alleen deze gegevens als er toestemming is van de ouders of een voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoekers ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze klantenservice, dan verwijderen wij deze gegevens.

Waarom verwerken wij privégegevens

Wij doen er alles aan om zo weinig mogelijk van uw privégegevens te verwerken. In een aantal gevallen is dit noodzakelijk, voor zowel de afhandeling van zaken of vanwege bestaande wetgeving.

  • Wij gebruiken uw privégegevens voor het afhandelen van uw betaling.
  • Wij gebruiken uw privégegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Wij gebruiken uw privégegevens om onze producten bij u af te leveren.
  • Wij gebruiken uw privégegevens om onze producten bij u af te leveren.

Hoe lang bewaren wij privégegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van de privégegevens. 

Personalia: 12 maanden na de laatste keer bestellen.

Adres: 12 maanden na de laatste keer bestellen.

Contact: 12 maanden na het opnemen van contact, worden gegevens geanonimiseerd.

Orders: de wettelijke bewaartermijn

Facturen: de wettelijke bewaartermijn

Delen wij uw gegevens

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan bedrijven die nodig zijn om onze service uit te kunnen voeren. Dit zijn betaalproviders, hosting bedrijven en IT-specialisten. 

Het delen van informatie met aangesloten maaltijdservices gebeurd alleen als u hier akkoord op heeft gegeven.

Welke cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wij

Wij gebruiken op onze website verschillende functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke gegevens kan ik inzien, aanpassen of verwijderen

In principe alle privégegevens zijn in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u dit gelijk doen? Dan kan u een aanvraag indienen via onderstaande formulier.

Na de aanvraag zullen wij u een bericht sturen, met het verzoek om en kopie van uw identiteitsbewijs op te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en BSN zwart. Dit om uw privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar zeker binnen vier weken.

Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bekijk gelijk onze voorwaarden

bord met gegrilde groenten

Snel een maaltijdservice vinden…

Wilt u eenvoudig, snel en vrijblijvend een advies ontvangen? Laat dan uw gegevens achter en de meest geschikte maaltijdservice belt u op!